Augusztus 31. - Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik

Augusztus 31. - Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik

Augusztus 31. - Radnóti Miklós: A mécsvirág kinyílik

A mécsvirág kinyíliks a húnyó láthatárnakkönyörg a napraforgó;a tücskök már riszálnak,odvában dong a dongós álmos kedvét a bársonyestében égre írtaegy röppenő pacsirta;s ott messzebb, kint a réten,a permeteg sötétbenborzong a félreugrónyulak nyomán a fűszál,a nyír ezüstös ingbenimmár avarban…

Augusztus 30. - Áprily Lajos: Szonett

Augusztus 30. - Áprily Lajos: Szonett

Augusztus 30. - Áprily Lajos: Szonett

 Ez még nem ősz. A táncoló sugárban,Mely e mosolygó hervadáson reszketBearanyozva sírhantot, keresztet,Ó, annyi élet, annyi ifjúság van.Úgy érzi lelkem: lüktet itt a nyár mégE fénypompától tündöklő színekben,Csak haldokolva, egyre csöndesebben -És én is mintha még csókokra várnék.És holnap, holnap…

Augusztus 29 - Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz

Augusztus 29 - Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz

Augusztus 29 - Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz

(A jubiláló Tersánszkynak)  Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú,ha akként gyártódnánk, mi emberek,akár a vályog, mit a vályubilliószám is egyformára vet.   De hát ezt nem lehet   Ahány szív, annyi akarat.   S rég nem vagyunkcsupán agyag s anyag!  Pontos leszek, mint mindig az iró,ha a…

Augusztus 28. - Konstanty Ildefons Galczynsky: Miért nem dalol az uborka?

Augusztus 28. - Konstanty Ildefons Galczynsky: Miért nem dalol az uborka?

Augusztus 28. - Konstanty Ildefons Galczynsky: Miért nem dalol az uborka?

 E kérdést, mit a címoly bátran vág szemünkbe,meg kéne oldani,bármi kínba kerülne. Mert ha az uborkanótára soha nem gyújt,az ég tán így akarja:szegényke nyilván - nem tud. De ha szeretne! Forrón.Pacsirtánál is szebben.Ha éjjelente zöld könnyeket onta befőttesüvegben. Telek és nyarak múlnak,hol…

Augusztus 27. - Takács Gyula: Koko

Augusztus 27. - Takács Gyula: Koko

Augusztus 27. - Takács Gyula: Koko

Elégia egy tyúkról

Nem is háziállat már e tyúk.Több mint egy távoli rokon.Családtag, szárnyas sárga nénikárálgat kint az udvaron. Kopogtat, hogyha kedve tartja.Az ajtót csőrével veri.Anyám meg ugrik és beszélgetmindjárt ahogy beengedi. Ő meg felül az egyik székre.Félrehajtja tokás fejét,s megkérdi, mit főz a…

Augusztus 26. - Arany János: A tudós macskája

Augusztus 26. - Arany János: A tudós macskája

Augusztus 26. - Arany János: A tudós macskája

Nagy lett volna a tudósnakAz ő tudománya,De mi haszna, ha kevés voltA vágott dohánya.Könyvet irt a bölcseségről- S hajna!Akkor esett ez a bolondHistória rajta. Nem szeretett ez a tudósSemmit a világon,Járt legyen bár égen-földön,Két avagy négy lábon:De a kendermagos cicát- S hajna!Éktelenül…

Augusztus 25. - Horgas Béla: Mit ér a név

Augusztus 25. - Horgas Béla: Mit ér a név

Augusztus 25. - Horgas Béla: Mit ér a név

A szarkaláb egy kertben állt,a szarka éppen arra szállt.A szarka mondta: Csörr! Segíts!A gazda üldöz, rejts el itt!  A szarka, szólt a szarkaláb,a szarkalábbal nem barát...Mit ér a név, te névrokon?...Én rózsákkal barátkozom.

Augusztus 24. - Illyés Gyula: Hegyen tanyázom

Augusztus 24. - Illyés Gyula: Hegyen tanyázom

Augusztus 24. - Illyés Gyula: Hegyen tanyázom

Hegyen tanyázom, présház a lakásom,csúcson, mégis meredek part alatt.Mint fecske-fészekből nézem a tájat,életemet is, amely lent maradt.Por burkolja a kis falut; felettea temető villog csupán ide;kacsint a déli fény egy-egy keresztről:a halál ravaszdi tekintete. És ott nyugatra, túl a láthatáron,a…

Augusztus 23. - Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Augusztus 23. - Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Augusztus 23. - Nemes Nagy Ágnes: Nyári rajz

Hogy mit láttam? Elmondhatom.De legjobb, ha lerajzolom.Megláthatod te is velem,csak nézd, csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház, ez itt a tó,ez itt az út, felénk futó,ez itt akác, ez itt levél,ez itt a nap, ez itt a dél.Ez borjú itt, lógó fülű,hasát veri a nyári fű,ez itt virág, ezer, ezer,ez a…

Augusztus 22. - Závada Péter: Augusztus végén

Augusztus 22. - Závada Péter: Augusztus végén

Augusztus 22. - Závada Péter: Augusztus végén

                                 Szabó Marcinak Már foszlik a fűben a lágy pihepaplan.Már ömlik a toll a szalon teraszán.Nagy szárny ma az éj: simogat szakadatlan,Friss pelyhe lehull, kavarog dekaszám. Szétrebben a fürge idő, s eliramlik,Tust fúj, s hazatér, aki haknizenész:Elhalnak a fákon az…

Augusztus 21. - Radnóti Miklós: Éjszaka

Augusztus 21. - Radnóti Miklós: Éjszaka

Augusztus 21. - Radnóti Miklós: Éjszaka

  Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,alszik a pókháló közelében a légy a falon; csönd van a házban, az éber egér se kapargál,alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,kasban a méh, rózsában a rózsabogár,alszik a pergő búzaszemekben a nyár,alszik a holdban a láng, hideg érem az…

Augusztus 20. - Petőfi Sándor: A négyökrös szekér

Augusztus 20. - Petőfi Sándor: A négyökrös szekér

Augusztus 20. - Petőfi Sándor: A négyökrös szekér

Nem Pesten történt, amit hallotok.Ott ily regényes dolgok nem történnek.A társaságnak úri tagjaiSzekérre űltek és azon menének.Szekéren mentek, de ökörszekéren.Két pár ökör tevé a fogatot.Az országúton végig a szekérrelA négy ökör lassacskán ballagott.Világos éj volt. A hold fenn vala;Halványan járt…

Augusztus 19. - Ladányi Mihály: Zseb dal

Augusztus 19. - Ladányi Mihály: Zseb dal

Augusztus 19. - Ladányi Mihály: Zseb dal

Volt egy ember, ki megtudta napontaa rádióból és a hírlapokbólmilyen boldog lesz itt az utókorkolbászból lesz a lépcsőházi karfaés ó, egekegész hegyek, egész hegyek lesznek szaloncukorból S szólt az ember: ezt mind most akarom,máskülönben nincs igazság a földön,már az időm nem naplopással töltöma…

Augusztus 18. - Csoóri Sándor: Che Guevara búcsúztatója

Augusztus 18. - Csoóri Sándor: Che Guevara búcsúztatója

Augusztus 18. - Csoóri Sándor: Che Guevara búcsúztatója

Szerethettek volna a nők,szerethetett volna a tenger,te mindenütt otthonos és otthontalan,lehettél volna Brazília selyemfiúja,lokálok helytartója,éjszakákkal karambolozó költő –mert a vakság hamujábangyönyörű lábak járnak mindig,mert a tenger lányai igazi férfiakra várnak. * S boldog, ki el tudtad…

Augusztus 17. - Arany János: Mátyás anyja

Augusztus 17. - Arany János: Mátyás anyja

Augusztus 17. - Arany János: Mátyás anyja

idegentoll   SzilágyiÖrzsébetLevelét megirta;SzerelmesKönnyévelAzt is telesirta. FiánakA levél,Prága városába,ÖrömhírtViszen aSzomorú fogságba: "Gyermekem!Ne mozduljPrága városából:Kiveszlek,KiváltlakA nehéz rabságból. Arannyal,EzüsttelMegfizetek érted;SzívemenHordom énA te hazatérted. Ne…

Augusztus 16. - Juhász Ferenc: Rezi bordal

Augusztus 16. - Juhász Ferenc: Rezi bordal

Augusztus 16. - Juhász Ferenc: Rezi bordal

Ne sírj ifjúság múlásán,zúgó idő szárnyalásán,bárhogyan süvít!Húsos lombok mind elasznak,hulldogálnak rőt harasztnak.Az öregség kövér hava mindent beborít. Férfikor jön ifjúságra,életed gyümölcsös ága,az is elvirít.Szirmát minden nap elejti,táncát bármikép is lejtiévek rózsája a szélben, az is…

Augusztus 15. - Tersánszky Józsi Jenő: Kedvesem,hallgass ide

Augusztus 15. - Tersánszky Józsi Jenő: Kedvesem,hallgass ide

Augusztus 15. - Tersánszky Józsi Jenő: Kedvesem,hallgass ide

Kedvesem, hallgass ide!Elmesélem izibe,Mit álmodtam Rólad én,Langyos, nyári hajnalon.Még aludt a fuvalomMég aludt a fű, a fa,Alvó dombtetők felett,Aludtak a fellegek,A víz álmában beszélt,Csönd duruzsolt szerte-szét.Hát egyszerre a gyepenTe jössz arra kedvesem.A víz látott meg legelébb,S rögtön…

Augusztus 14. - Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát

Augusztus 14. - Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát

Augusztus 14. - Romhányi József: Interjú a farkassal, aki állítólag megette Piroskát

Az Uj Bárány riportere felkereste Ordast. Interjút kér. Én leközlöm. Olvasd. - Igaz volna ama vád, hogy ön orvul elfogyasztott egy egész nyers nagymamát? - Egy nagymamát? Egy grammot se! Ez az egész csak Grimm-mese! - Hogy Piroskát Ön falta fel, talán az is hamis vád? Nem hagyott meg belôle mást,…

Augusztus 13. - Radnóti Miklós: Erőltetett menet

Augusztus 13. - Radnóti Miklós: Erőltetett menet

Augusztus 13. - Radnóti Miklós: Erőltetett menet

Bolond, ki földre rogyván     fölkél és újra lépked,s vándorló fájdalomként     mozdít bokát és térdet,de mégis útnak indul,     mint akit szárny emel,s hiába hívja árok,     maradni úgyse mer,s ha kérdezed, miért nem?        még visszaszól talán,hogy várja őt az asszony     s egy bölcsebb, szép…

Augusztus 12. Tamkó Sirató Károly: Vándor Móka

Augusztus 12. Tamkó Sirató Károly: Vándor Móka

Augusztus 12. Tamkó Sirató Károly: Vándor Móka

                                             Elindultunk Balátára malátáért,Galántára palántáért,Rabizára paprikáért,Soroksárra salátáért,Macsoládra - kocsonyáért,Kocsonyádra - mazsoláértCseresznyésre cseresznyéért,Szerencs-Érre szerencséért,Pécelre - mézértMézeskútra - pénzért.                  …

Augusztus 11. - Petőfi Sándor: A Tisza

Augusztus 11. - Petőfi Sándor: A Tisza

Augusztus 11. - Petőfi Sándor: A Tisza

Nyári napnak alkonyúlatánálMegállék a kanyargó TiszánálOtt, hol a kis Túr siet beléje,Mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelídenBallagott le parttalan medrében,Nem akarta, hogy a nap sugáraMegbotoljék habjai fodrába’. Síma tükrén a piros sugárok,(Mint megannyi tündér) táncot…

Augusztus 10. - Tóth Krisztina: Hála változat

Augusztus 10. - Tóth Krisztina: Hála változat

Augusztus 10. - Tóth Krisztina: Hála változat

Arany színekben játszó szén szavak,Babits a fény, Ady a nagy zsarátnok,boldog-szomorú lidérc leng: ha játsztok,zümmögi halkan, csak tűzzel szabad, Nemes, Nagy dolgot! Hány láng sisteregne,Füst csapna fel, Weöres sziporkatánc,Kormos Vas bongna, izzana a rács,mennyi kanyargó seb, mi nem heged be, s…

Augusztus 9. - Erdős Virág: Elviszem magammal

Augusztus 9. - Erdős Virág: Elviszem magammal

Augusztus 9. - Erdős Virág: Elviszem magammal

viszem a régen          kihízott nacim viszem a kelet-német          származású macim ezernyi véglet          közül a köztest viszem a Csokonai          Vitéz Mihály Összest ott lesz az ágyam          ahova fekszem elviszem alvókának          egy-két régi ex-em viszem a barnát        …

Augusztus 8. - Baranyi Ferenc: Szent Mihály útján

Augusztus 8. - Baranyi Ferenc: Szent Mihály útján

Augusztus 8. - Baranyi Ferenc: Szent Mihály útján

Párizsban a Hortobágy poétájapercig feledte a magyar ugart,(Szent Mihály útján korzózott a nyár ésdalolt a Szajna-part) - de otthonról az ősz, a gond utánaszökött egy pillanatra nesztelen,s a költő őszi kedvvel ment tovább aBoulevard Saint Michelen. Szívében akkor íve tört a nyárnak:a Gare de…

Augusztus 7. - József Attila: A város peremén

Augusztus 7. - József Attila: A város peremén

Augusztus 7. - József Attila: A város peremén

A város peremén, ahol élek,beomló alkonyokonmint pici denevérek, puhaszárnyakon száll a korom,s lerakódik, mint a guanó,keményen, vastagon. Lelkünkre így ül ez a kor.És mint nehéz esőkvastag rongyai mosogatjáka csorba pléhtetőt -hiába törli a bú szivünkrőla rákövesedőt. Moshatja vér is - ilyenek…

Augusztus 6. - Ady Endre: A föl-föl dobott kő

Augusztus 6. - Ady Endre: A föl-föl dobott kő

Augusztus 6. - Ady Endre: A föl-föl dobott kő

A föl-földobott kő, földedre hullva,Kicsi országom, újra meg újra,Hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba,Szédűl, elbúsong s lehull a porba,Amelyből vétetett. Mindig elvágyik s nem menekülhet,Magyar vágyakkal, melyek elűlnekS fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban,Nagy…

Augusztus 5. - Kosztolányi Dezső: Ilona

Augusztus 5. - Kosztolányi Dezső: Ilona

Augusztus 5. - Kosztolányi Dezső: Ilona

Lenge lány,aki sző,holdvilágmosolya:ezt mondjaa neved,Ilona,Ilona. Lelkembehallgatagdalolom,lallala,dajkáloma nevedlallázva,Ilona. Minthogyhaa fülemszellőkethallana,sellőket,lelkeketlengeni,Ilona. Müezzinzümmög így:"La illahil' Allah",mint ahogyzengem én,Ilona,Ilona. Arra, holfeltűn éseltűn…

Augusztus 4. - Juhász Gyula: Augusztus

Augusztus 4. - Juhász Gyula: Augusztus

Augusztus 4. - Juhász Gyula: Augusztus

Sötét szemem az éjbe réved,Köszöntelek, dús álmú élet!Ott künn a rózsák násza van ma: Az örök vágynak diadalma! Az éj szerelme szerteárad,Mámor ölébe hull a bánat,Halk dal száll, száll, erőre kapvaÉs szilajan törtet az agyba. S a szentiváni boldog éjjelSzűz fátylát oldja, bontja széjjel,S én…

Augusztus 3. - Weöres Sándor: A tündér

Augusztus 3. - Weöres Sándor: A tündér

Augusztus 3. - Weöres Sándor: A tündér

Bóbita, Bóbita táncol,Körben az angyalok ülnek,Béka-hadak fuvoláznak,Sáska-hadak hegedülnek. Bóbita, Bóbita játszik,Szárnyat igéz a malacra,Ráül, igér neki csókot,Röpteti és kikacagja. Bóbita, Bóbita épít,Hajnali köd-fal a vára,Termeiben sok a vendég,Törpe-király fia-lánya. Bóbita, Bóbita…

Augusztus 2. - Weöres Sándor: A két nem

Augusztus 2. - Weöres Sándor: A két nem

Augusztus 2. - Weöres Sándor: A két nem

A nő: tetőtől talpig élet.A férfi: nagyképű kisértet. A nőé: mind, mely élő és halott,úgy, amint két-kézzel megfoghatod;a férfié: minderről egy csomókétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. A férfi -- akár bölcs, vagy csizmavarga --a világot dolgokká széthabarjas míg zúg körötte az egy-örök…