Augusztus 11. - Petőfi Sándor: A Tisza

Augusztus 11. - Petőfi Sándor: A Tisza

Augusztus 11. - Petőfi Sándor: A Tisza

Nyári napnak alkonyúlatánálMegállék a kanyargó TiszánálOtt, hol a kis Túr siet beléje,Mint a gyermek anyja kebelére. A folyó oly símán, oly szelídenBallagott le parttalan medrében,Nem akarta, hogy a nap sugáraMegbotoljék habjai fodrába’. Síma tükrén a piros sugárok,(Mint megannyi tündér) táncot…

Augusztus 10. - Tóth Krisztina: Hála változat

Augusztus 10. - Tóth Krisztina: Hála változat

Augusztus 10. - Tóth Krisztina: Hála változat

Arany színekben játszó szén szavak,Babits a fény, Ady a nagy zsarátnok,boldog-szomorú lidérc leng: ha játsztok,zümmögi halkan, csak tűzzel szabad, Nemes, Nagy dolgot! Hány láng sisteregne,Füst csapna fel, Weöres sziporkatánc,Kormos Vas bongna, izzana a rács,mennyi kanyargó seb, mi nem heged be, s…

Augusztus 9. - Erdős Virág: Elviszem magammal

Augusztus 9. - Erdős Virág: Elviszem magammal

Augusztus 9. - Erdős Virág: Elviszem magammal

viszem a régen          kihízott nacim viszem a kelet-német          származású macim ezernyi véglet          közül a köztest viszem a Csokonai          Vitéz Mihály Összest ott lesz az ágyam          ahova fekszem elviszem alvókának          egy-két régi ex-em viszem a barnát        …

Augusztus 8. - Baranyi Ferenc: Szent Mihály útján

Augusztus 8. - Baranyi Ferenc: Szent Mihály útján

Augusztus 8. - Baranyi Ferenc: Szent Mihály útján

Párizsban a Hortobágy poétájapercig feledte a magyar ugart,(Szent Mihály útján korzózott a nyár ésdalolt a Szajna-part) - de otthonról az ősz, a gond utánaszökött egy pillanatra nesztelen,s a költő őszi kedvvel ment tovább aBoulevard Saint Michelen. Szívében akkor íve tört a nyárnak:a Gare de…

Augusztus 7. - József Attila: A város peremén

Augusztus 7. - József Attila: A város peremén

Augusztus 7. - József Attila: A város peremén

A város peremén, ahol élek,beomló alkonyokonmint pici denevérek, puhaszárnyakon száll a korom,s lerakódik, mint a guanó,keményen, vastagon. Lelkünkre így ül ez a kor.És mint nehéz esőkvastag rongyai mosogatjáka csorba pléhtetőt -hiába törli a bú szivünkrőla rákövesedőt. Moshatja vér is - ilyenek…

Augusztus 6. - Ady Endre: A föl-föl dobott kő

Augusztus 6. - Ady Endre: A föl-föl dobott kő

Augusztus 6. - Ady Endre: A föl-föl dobott kő

A föl-földobott kő, földedre hullva,Kicsi országom, újra meg újra,Hazajön a fiad. Messze tornyokat látogat sorba,Szédűl, elbúsong s lehull a porba,Amelyből vétetett. Mindig elvágyik s nem menekülhet,Magyar vágyakkal, melyek elűlnekS fölhorgadnak megint. Tied vagyok én nagy haragomban,Nagy…

Augusztus 5. - Kosztolányi Dezső: Ilona

Augusztus 5. - Kosztolányi Dezső: Ilona

Augusztus 5. - Kosztolányi Dezső: Ilona

Lenge lány,aki sző,holdvilágmosolya:ezt mondjaa neved,Ilona,Ilona. Lelkembehallgatagdalolom,lallala,dajkáloma nevedlallázva,Ilona. Minthogyhaa fülemszellőkethallana,sellőket,lelkeketlengeni,Ilona. Müezzinzümmög így:"La illahil' Allah",mint ahogyzengem én,Ilona,Ilona. Arra, holfeltűn éseltűn…