Szeptember 30. - Petőfi Sándor: Szeptember végén

Szeptember 30. - Petőfi Sándor: Szeptember végén

Szeptember 30. - Petőfi Sándor: Szeptember végén

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, De látod amottan a téli világot? Már hó takará el a bérci tetőt. Még ifju szivemben a lángsugarú nyár S még benne virít az egész kikelet, De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, A tél dere már megüté fejemet. Elhull a virág,…

Szeptember 29. - Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Szeptember 29. - Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Szeptember 29. - Zelk Zoltán: Ez már az ősz

Ez már az ősz. Itt-ott még egy tücsök, dalt próbál szegény, a füvek között. Szakad a húr, szétfoszlik a vonó - nem nótaszó ez már, de búcsúszó. Ez már az ősz. Borzongva kél a nap. Közelg a rozsdaszínű áradat. Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött - elnémul a rigó, el a tücsök. Mily korán jő, mily…

Szeptember 28. - Nagy László: Tengeritörők

Szeptember 28. - Nagy László: Tengeritörők

Szeptember 28. - Nagy László: Tengeritörők

Izzik a sárga tengeri-tábla tűzpiros hajnali fényben. Jön a szél, jár-kel, ijesztő zajt ver a rendek rengetegében. Jönnek a lányok, jól szaporáznak, fújkálnak párafelhőket. Szélverte parton cimbalomhangon sürgönydrót sürgeti őket. Kezükben vessző - kosárban szöllő, kenyérrel ebédre lenne -…

Szeptember 27. - Závada Péter: Indiánnyár

Szeptember 27. - Závada Péter: Indiánnyár

Szeptember 27. - Závada Péter: Indiánnyár

  Mint napsütötte reklám-indián,oly barna most az árnyas Orczy tér.Folt egy fakó dagerrotípián- s csak állsz, ahogy a lábadon kifér.  Az ősz ma, nézd meg, épp bokáig ér.A szeptemberre külön színvilág van:összekutyulva barna és fehér,rumos kóla egy részeg indiánban.

Szeptember 26. - József Attila: Karóval jöttél

Szeptember 26. - József Attila: Karóval jöttél

Szeptember 26. - József Attila: Karóval jöttél

Karóval jöttél, nem virággal,feleseltél a másvilággal,aranyat igértél nagy zsákkalanyádnak és most itt csücsülsz,mint fák tövén a bolondgomba(igy van rád, akinek van, gondja),be vagy zárva a Hét Toronybaés már sohasem menekülsz. Tejfoggal kőbe mért haraptál?Mért siettél, ha elmaradtál?Miért nem…

Szeptember 24. - Móra Ferenc: A cinege cipője

Szeptember 24. - Móra Ferenc: A cinege cipője

Szeptember 24. - Móra Ferenc: A cinege cipője

Vége van a nyárnak,hűvös szelek járnak,nagy bánata van acinegemadárnak.Szeretne elmenni,ő is útra kelni.De cipőt az árvasehol se tud venni.Kapkod fűhöz-fához,szalad a vargához,fűzfahegyen lakóVarjú Varga Pálhoz.Azt mondja a varga,nem ér ő most arra,mert ő most a csizmátnagy uraknak varrja.Darunak,…

Szeptember 23. - Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra

Szeptember 23. - Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra

Szeptember 23. - Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra

Itt van az ősz, itt van ujra, S szép, mint mindig, énnekem. Tudja isten, hogy mi okból Szeretem? de szeretem. Kiülök a dombtetőre, Innen nézek szerteszét, S hallgatom a fák lehulló Levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre A szelíd nap sugara, Mint elalvó gyermekére Néz a szerető anya. És…

Szeptember 22. - Kukorelly Endre: Gyűjten

Szeptember 22. - Kukorelly Endre: Gyűjten

Szeptember 22. - Kukorelly Endre: Gyűjten

Gyűjteni szoktam, például levél. (Fa.) (Ősszel.)Gesztenye. (Vad!) (Szintén ősz.)Bármi plüss.Gyűjtök dobozokat a babáknak, matrica, kavics (laposakat), kindertojásbelső alkatrészek, mindenféle kincs.Bogárból nincs.Se lepke, se bélyeg, se szalvetta.Jó, akkor VÉTA, és cserélek is.Páratlan…

Szeptember 21. - Bella István: Áni Máni balladát sír

Szeptember 21. - Bella István: Áni Máni balladát sír

Szeptember 21. - Bella István: Áni Máni balladát sír

Egy pormacska, s egy poregér,s egy porabbnál porabbporeb– Három Igazi Nyüszögér –él minálunk, és megél,lakja a lakás-zugokat, zugolyokat,belakminden sarkot és sutot,minden zeget és zugot,mert beférmindenüvé ahonnankifér;Él hát ágy alatt, asztal alatt,szekrény sarkában és szekrény alatt.ÉlÉs zenélA…

Szeptember 20. - Illyés Gyula: Jön az ősz

Szeptember 20. - Illyés Gyula: Jön az ősz

Szeptember 20. - Illyés Gyula: Jön az ősz

 Jön az ősz, jönnek az őszi nagy alvások!sűrű borzongások, hosszú ásítások,melyektől a szív is megleng, mint a levél –Hályogos az ablak, finom párájáraszerelmese nevét irkálja a lánykas ásít hozzá, hogy majd’ beleomlik szegény.Ásít jó anyja is; künn az istállóba’a gazda is lova farára borulva.Hátra…

Szeptember 19. - Nemes Nagy Ágnes: A titkos út

Szeptember 19. - Nemes Nagy Ágnes: A titkos út

Szeptember 19. - Nemes Nagy Ágnes: A titkos út

Hogyha most elindulok,aztán balra fordulok,egy kis útig, titkos útiglábujjhegyen eljutok.Egyik oldalt házak háta,fal a másik oldalon,és a lombok zöld szakállaátömlik a kőfalon.Nem jár erre senki, senki,csak talán a Nem-tudom-ki,az is akkor, hogyha kell,kézenfogva Senkivel.Messze innen…

Szeptember 18. - Weöres Sándor: A Paprikajancsi szerenádja

Szeptember 18. - Weöres Sándor: A Paprikajancsi szerenádja

Szeptember 18. - Weöres Sándor: A Paprikajancsi szerenádja

Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom, árva madár-pihe, száll s elpihen édes öledben. Tárt kebelemben reszket a kóc: érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeidtől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fürészpor,…

Szeptember 16. - Juhász Gyula: Ének

Szeptember 16. - Juhász Gyula: Ének

Szeptember 16. - Juhász Gyula: Ének

Az alkony oson már fák lombja alól, a nyár hegedűjén ősz bánata szól. Fák lombja alól táncolva az ősz jön, s a rőt koszorút megrázza a törzsön. Táncolva az ősz jön, s mint felleg a hegyre, vállamra borulnak az ősz, meg az este. Az ősz, meg az este.   http://mek.oszk.hu/00700/00709/html/enek.htm

Szeptember 15. - Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Szeptember 15. - Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Szeptember 15. - Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít. Nézd a világ apró rebbenéseit. Egy műhely mélyén lámpa ég, macska nyávog, vihogva varrnak felhőskörmü lányok. Uborkát esznek. Harsan. S csattog az olló. Felejtik, hogy hétfő s kedd oly hasonló. A sarkon túl egy illatszerárus árul, a hitvesét is ismerem…

Szeptember 14. - Kormos István: Kártyázó egerek

Szeptember 14. - Kormos István: Kártyázó egerek

Szeptember 14. - Kormos István: Kártyázó egerek

Hol volt,hol nem,messze, messze,volt egy öreg ház padlásánvalahol két egerecske.Egyik neve Zurrogi,másik neve Zürrögi.Igen szellős volt a padlás,s huzatos padláson nem jó,nem az alvás,Hát az a két kisegérszemét nem hunyta le éjjel,sétált a padláson széjjel,sétált hosszába-keresztbe,a tetőn át égre…

Szeptember 13. - Kányádi Sándor: Levél az erdőből

Szeptember 13. - Kányádi Sándor: Levél az erdőből

Szeptember 13. - Kányádi Sándor: Levél az erdőből

Az erdőből egy levelet hozott a posta reggel, egy száraz tölgyfa-levelet, néhány sor zöld szöveggel. az állt rajta, hogy eljött az ősz, a nyáridőnek vége, most már a néma télre vár az erdő és vidéke. A mackó barlangjába bújt, elköltöztek a fecskék, a tisztásokon zöld füvét lerágták mind a…

Szeptember 12. - Nemes Nagy Ágnes: Budai

Szeptember 12. - Nemes Nagy Ágnes: Budai

Szeptember 12. - Nemes Nagy Ágnes: Budai

Ez az utca budai.Jól lehet itt játszani.Vannak nála nagyobb utcák,a mi utcánk bátyjai.Ez az utca budai,budai,vannak nála kisebb utcák,a mi utcánk hugai.Hugai, bátyjai –gyerünk gyorsan játszani. http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/NEMESNAGY/nemesnagy00309_tart.html

Szeptember 11. - Varró Dániel: Angol költő

Szeptember 11. - Varró Dániel: Angol költő

Szeptember 11. - Varró Dániel: Angol költő

Mit tegyen egy angol bárd ha gyötri őt az angol nátha hátra dincsen bás tehát iddom kell egy forró bézes bézes gyógyteát bert a dátha well well well csak dem búlik el el el Orrom fúvom torkom krákog szép eblékek széttört álbok aggyi binden föltolul verset költök teám bellett angolul verset költök…

Szeptember 10. - Nagy László: Dióverés

Szeptember 10. - Nagy László: Dióverés

Szeptember 10. - Nagy László: Dióverés

Elsuhogott az a füttyös sárgarigó délre. Sárgul az árva diófa zöld terebélye. Levelek lengnek, akár a színarany rigó-szárnyak, elszállnak ők is a szélben puszta határnak. Áll a diófa, és érett kincsei válnak tőle: szellő ha bántja az ágat, buknak a földre. Szaporább kopogás, csörgés támad, ha jön…

Szeptember 8. - Heltai Jenő: Üzent az ősz

Szeptember 8. - Heltai Jenő: Üzent az ősz

Szeptember 8. - Heltai Jenő: Üzent az ősz

Üzent az ősz egy hervadt falevéllel, Az ablakon bedobta tegnap éjjel. Ó furcsa ákombákom! Még meddig élem világom? Kisasszony napján búcsúzik a fecske, Elszállt a nyár és elszállt a szerencse. Üres a fecskefészek Már én sem fütyörészek. Az ablakomban fázó, bús virágok, A háztetőn a pék…

Szeptember 7. - Lackfi János: Felhőevő Dorottya

Szeptember 7. - Lackfi János: Felhőevő Dorottya

Szeptember 7. - Lackfi János: Felhőevő Dorottya

Reggel iskolába menetfelhőt szedek, eszegetek. Ködnek hívják, ül vastagonaz utcákon, az ágakon. Mindenütt porzik, mint a por,bolyhos, mint a vattacukor. Hozzá mindenfélét falok:sok köddel meszelt ablakot, ködös fákat, ködös tetőtés ködös madáretetőt, ködkrumplipürével rakottvillanydrótot…

Szeptember 5. - Szabó Lőrinc: Pannón ősz

Szeptember 5. - Szabó Lőrinc: Pannón ősz

Szeptember 5. - Szabó Lőrinc: Pannón ősz

 Ősz van, a régi, a tavalyi őszs e furcsa ősz egészen megbüvölt.Tetszik nekem. Szétnézek, látom aroppant hervadást, de nem keserít,és nem bánom, hol végzem utamat.Nem értem a világot; azt hiszem,nincs célja; – mért is volna? – és amiértelmet magam képzelek belé,sose több, mint maga a létezés.Ősz…

Szeptember 4. - Weöres Sándor: Galagonya

Szeptember 4. - Weöres Sándor: Galagonya

Szeptember 4. - Weöres Sándor: Galagonya

Őszi éjjelizzik a galagonyaizzik a galagonya        ruhája.     Zúg a tüske,szél szalad ide-oda,reszket a galagonya        magába.     Hogyha a Hold rá        fátylat ereszt:     lánnyá válik,        sírni kezd.     Őszi éjjelizzik a galagonyaizzik a galagonya        ruhája. A videó a CImbora…

szeptember 3. - Kosztolányi Dezső Arany-alapra arannyal

szeptember 3. - Kosztolányi Dezső Arany-alapra arannyal

szeptember 3. - Kosztolányi Dezső Arany-alapra arannyal

Arany-alapra festeném arannyal,és olyan lenne, mint egy cukros angyal,aranyruhájú és aranyszemű.És búsan búgna édes-lanyha teste,mint egy nemes és ódon hegedű.Lefesteném őt korareggel, este,az ágyba, hogy fehéren gömbölyül,kék árnyait a szemei körül,s a kandalló mellett, mint puha macskáthuncut…

Szeptember 2. - Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Szeptember 2. - Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Szeptember 2. - Ady Endre: Párisban járt az Ősz

Párisba tegnap beszökött az Ősz.Szent Mihály útján suhant nesztelenKánikulában, halk lombok alattS találkozott velem.Ballagtam éppen a Szajna feléS égtek lelkemben kis rőzse-dalok.Füstösek, furcsák, búsak, bíborakArról, hogy meghalok.Elért az Ősz és sugott valamit,Szent Mihály útja beleremegett,Züm,…