Október 31. - Kosztolányi Dezső:Temetők

Október 31. - Kosztolányi Dezső:Temetők

Október 31. - Kosztolányi Dezső:Temetők

Nézd a temetőket, mily roppant kövérek, milyen virágosak, legyektől, lepkéktől hogy zengenek, és mily vidámak a fényben. Jaj, pedig mit ettek? Csontot, húst, agyvelőt, anyákat, apákat, apró gyermekeket. Mégis mosolyognak. Repedő bendővel, torkig jóllakottan, zsírosan, pogányul…

Október 29. - József Attila: Talán eltűnök hirtelen

Október 29. - József Attila: Talán eltűnök hirtelen

Október 29. - József Attila: Talán eltűnök hirtelen

Talán eltünök hirtelen, akár az erdőben a vadnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek-testemet szem-maró füstön száritottam. Bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán vájta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt. Most…

Október 28. - Áprily Lajos: Ősz

Október 28. - Áprily Lajos: Ősz

Október 28. - Áprily Lajos: Ősz

Most már a barna, dérütötte rónán mulandóságról mond mesét a csend. Most már szobádba halkan elvonulhatsz s hallgathatod az álmodó Chopint. Most már a kályhatűz víg ritmusára merenghetsz szálló életed dalán, míg bús ködökből búcsút int az erdő, mint egy vöröshajú…

Október 26. - Radnóti Miklós: Októbervégi hexameterek

Október 26. - Radnóti Miklós: Októbervégi hexameterek

Október 26. - Radnóti Miklós: Októbervégi hexameterek

Táncosmedrü, fehérnevetésü patak fut a hegyről,táncol az őszi levél s taraján kisimulva elúszik.Nézd csak, az árnyban a som fanyar ékszere villog a bokrons villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel.Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassu okosságtartja az égen,…

Október 25. - Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Október 25. - Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Október 25. - Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger

Föltámadott a tenger, A népek tengere; Ijesztve eget-földet, Szilaj hullámokat vet Rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét? Akik még nem tudtátok, Most megtanulhatjátok, Hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, Hánykódnak a hajók, Sűlyednek a pokolra, Az…

Október 24. - Utassy József: Ismeretlen katona

Október 24. - Utassy József: Ismeretlen katona

Október 24. - Utassy József: Ismeretlen katona

Országok Sisakja!Sisakok Izsákja,           regiment regrutám!Sortüzekkel terelt,hadak útjára vert,           csillagközi bakám!Csipkebokorugróm,remény romvitéze,    kit bronzzá vezényelt            egy őrült Ábrahám! Kiért sírhatok…

Október 23. - Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társasághoz

Október 23. - Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társasághoz

Október 23. - Berzsenyi Dániel: A Pesti Magyar Társasághoz

Ki kétli s kérdi, hogy csak a dicső észEmel ki minket a barmok sorából?Ki kétli azt, hogy minden érdemünk,Minden szerencsénk ezzel nő s hanyatlik? Az ész az Isten, mely minket vezet,Az ő szavára minden meghajul,Hegyek lehullnak s olvadnak vizekké,S örök helyéből a tenger…

Október 22. - Vidor Miklós: Labda

Október 22. - Vidor Miklós: Labda

Október 22. - Vidor Miklós: Labda

Bokorsövény fölött a labda átszökött, a kőrakásra ugrott, s abban a pillanatban átrúgtatta a partot, s a gyors folyóba csattant: az ár csobogva továbbsodorta. Úszott a labda, útra kelt, a víz alatta énekelt, hullám dobálta, elkapta hab, forgó lökött rajt jó nagyokat. De ő…

Október 21. - Kormos István: Őszi metszet három csavargóval

Október 21. - Kormos István: Őszi metszet három csavargóval

Október 21. - Kormos István: Őszi metszet három csavargóval

Balázs iszákja penészes,régen járt itt,Boldizsár leült a földre,nem kér sámlit,Bálint, a féllábú gólyamenne tüsténtÚrjézussal szembeköpniminden törvényt.Nézésüktől hull a fárólszilva, körte,halálraítélt malacotfognak körbe.Tördelik a kukoricát,zölden herseg,lopott…

október 20. - József Attila: Medvetánc

október 20. - József Attila: Medvetánc

október 20. - József Attila: Medvetánc

Fürtös, láncos, táncos, nyalka, aj de szép a kerek talpa!   Hova vánszorogsz vele?   Fordulj a szép lány fele!   Brumma, brumma, brummadza. Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam.   Nyusztból, nyestből, mókusból,   kutyából meg farkasból.   Brumma, brumma,…

Október 19. - Pilinszky János: Őszi vázlat

Október 19. - Pilinszky János: Őszi vázlat

Október 19. - Pilinszky János: Őszi vázlat

A hallgatózó kert alól a fa az űrbe szimatol, a csend törékeny és üres, a rét határokat keres. Riadtan elszorul szived, az út lapulva elsiet, a rózsatő is ideges mosollyal önmagába les: távoli, kétes tájakon készülődik a…

Október 16. - Tóth Krisztina: Küld egy mosolyt

Október 16. - Tóth Krisztina: Küld egy mosolyt

Október 16. - Tóth Krisztina: Küld egy mosolyt

Múltkor a metrón egy idegen arcban a szemedbe néztem. Vannak ilyen napok amikor minden úgy emlékeztet. Valaki valakire leszállsz elébekerülsz mégsem. De ez egy másik év ami múlt folyton nem létezhet. Egy régi osztálytársam is szembejött ugyanúgy még gyerekként. Különben sose…

Október 15. - Kiss Benedek: Szüret

Október 15. - Kiss Benedek: Szüret

Október 15. - Kiss Benedek: Szüret

 Megüli a por a fákat,kondor hajat, szempillákat,megüli a pocsolyákat,leveleket, levélszárat. Piszkos az ég, piszokszürke:lomha ezüstpók bemássza.Roggyan ló és ember lába.Hálót dob a nap fejünkre.

Október 14. - Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Október 14. - Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Október 14. - Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz

Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet,      S távolléted alatt kedvem miben lelem! Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,      Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem. Lefestem szüretem estvéli óráit,      Ha már cselédimet nyugodni eresztem, És csak alig hallom…

Október 13. - Kukorelly Endre: Van1kis

Október 13. - Kukorelly Endre: Van1kis

Október 13. - Kukorelly Endre: Van1kis

Van 1 kisöcsim, neve Samu, Oda-vissza van érte anyu, apa is, én is, minden nagy néni, családunk szeretet-alapú. Kész. Ez egy versezet[limerick. A szerző], így kell énekelni: vanegyki söcsimne veSamu odavisz szavanér teanyu apai séni smindennagy néni családun xerete talapu. Pont,…

Október 12. - Kiss Ottó: Ha valaki csuklik

Október 12. - Kiss Ottó: Ha valaki csuklik

Október 12. - Kiss Ottó: Ha valaki csuklik

Ha valaki csuklik, Az azt jelenti, Hogy emlegetik. Ezt egy néni mondta A buszmegállóban. Anya meg azt mondta, Hogy biztosan Apa emleget minket, Azért csuklottam. És amikor mindnyájan, A néni, Anya Meg én is Emlegetni kezdtük Az autóbuszt, Azonnal meg is érkezett. Egy nagy , kék,…

Október 11. - Kosztolányi Dezső: Őszi síp

Október 11. - Kosztolányi Dezső: Őszi síp

Október 11. - Kosztolányi Dezső: Őszi síp

Ősz kullog a hegyben, a ravaszdi csősz. Vén puskás öreg, jól ismerem már én. Néz. A szeme kancsal, botja vége réz. Kürt lóg vállán. Mindenkit halálba küld. Gaz, himlőhelyes, fegyenc paraszt csak. Az. Vár. Jaj, hogy vigyáz. Az arca, inge sár. Jő és puskaport robbant…

Október 10. - Weöres Sándor: Valse triste

Október 10. - Weöres Sándor: Valse triste

Október 10. - Weöres Sándor: Valse triste

Hüvös és öreg az este.Remeg a venyige teste.Elhull a szüreti ének.Kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hüvös az árny, az este, csörög a cserje teste.…

Október 9. - Paul Verlaine: Őszi chanson

Október 9. - Paul Verlaine: Őszi chanson

Október 9. - Paul Verlaine: Őszi chanson

Ősz húrja zsong,jajong, busonga tájon,s ont monotonbút konokonés fájón.S én csüggeteg,halvány beteg,míg éjfélkong, csak sírok,s elém a soktűnt kéj kél.Óh, múlni már,ősz! hullni máreresszél!Mint holt avart,mit felkavarta rossz szél... fordította: Tóth Árpád csemegének…

Október 7. - Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén

Október 7. - Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén

Október 7. - Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén

Tort ülök az elillant évekSzőlőhegyén s vidáman buggyanTorkomon a szüreti ének.Ónos, csapó esőben ázomS vörös-kék szőlőlevelekkelHajló fejem megkoronázom.Nézem a tépett venyigéket,Hajtogatom részeg korsómatS lassan, gőggel magasra lépek.A csúcson majd talán…

Október 6. - Tompa Mihály: A madár fiaihoz

Október 6. - Tompa Mihály: A madár fiaihoz

Október 6. - Tompa Mihály: A madár fiaihoz

 Száraz ágon, hallgató ajakkal Meddig ültök, csüggedt madarak? Nincs talán még elfeledve a dal, Melyre egykor tanitottalak?! Vagy ha elmult s többé vissza nem jő A vig ének s régi kedvetek: Legyen a dal fájdalmas, merengő, Fiaim, csak énekeljetek! Nagy vihar volt. Feldult…

Október 4. - Ranschburg Jenő: Első nap az óvodában

Október 4. - Ranschburg Jenő: Első nap az óvodában

Október 4. - Ranschburg Jenő: Első nap az óvodában

I.Most sírok. Itthagyott anyu.Sírok és nem törlöm le a könnyemet…Hadd lássák, hogy én most szenvedek!És hiába dobják ide a labdátNem gurítom vissza…Nem lehet.Itt fogok ülni a széken estigS a mesét se hallgatom.Úgyse tetszik!  IISírok.És csak a nagy, fehér ajtót nézemAhol…

Október 3. - Szép Ernő: Ezüst napsütésben

Október 3. - Szép Ernő: Ezüst napsütésben

Október 3. - Szép Ernő: Ezüst napsütésben

Bámulom hogy indulHogy száll lefeleEmitt is amott isA fa levele Mint az új pillangóIjedez, habozMint a ballerínaFordul, hajladoz Mint a szökött csillagRézsút úgy inalMint hó hull decemberLágy álmaival Ezüst napsütésbenHavaz az aranyBoldog az én szívemVagy boldogtalan? A veréb,…

Október 2. - Utassy József: Hitfogyatkozás

Október 2. - Utassy József: Hitfogyatkozás

Október 2. - Utassy József: Hitfogyatkozás

Dióverőfény, Rezgőnyárfaidegösszeroppanása.Sisakból makk, emberfej pottyan.Hitfogyatkozás játszik napommal.Koppanás, csönd: ez lett a ritmus.Mezőn új csaták csontja virít most.Győzelem?! Harminc ezüsttel győztek!Énekelem hát: júdás idő ez,s úgy meredek a kereszt…