Szeptember 21. - Bella István: Áni Máni balladát sír

Szeptember 21. - Bella István: Áni Máni balladát sír

Szeptember 21. - Bella István: Áni Máni balladát sír

Egy pormacska, s egy poregér,s egy porabbnál porabbporeb– Három Igazi Nyüszögér –él minálunk, és megél,lakja a lakás-zugokat, zugolyokat,belakminden sarkot és sutot,minden zeget és zugot,mert beférmindenüvé ahonnankifér;Él hát ágy alatt, asztal alatt,szekrény sarkában és…

Szeptember 20. - Illyés Gyula: Jön az ősz

Szeptember 20. - Illyés Gyula: Jön az ősz

Szeptember 20. - Illyés Gyula: Jön az ősz

 Jön az ősz, jönnek az őszi nagy alvások!sűrű borzongások, hosszú ásítások,melyektől a szív is megleng, mint a levél –Hályogos az ablak, finom párájáraszerelmese nevét irkálja a lánykas ásít hozzá, hogy majd’ beleomlik szegény.Ásít jó anyja is; künn az…

Szeptember 19. - Nemes Nagy Ágnes: A titkos út

Szeptember 19. - Nemes Nagy Ágnes: A titkos út

Szeptember 19. - Nemes Nagy Ágnes: A titkos út

Hogyha most elindulok,aztán balra fordulok,egy kis útig, titkos útiglábujjhegyen eljutok.Egyik oldalt házak háta,fal a másik oldalon,és a lombok zöld szakállaátömlik a kőfalon.Nem jár erre senki, senki,csak talán a Nem-tudom-ki,az is akkor, hogyha kell,kézenfogva Senkivel.Messze…

Szeptember 18. - Weöres Sándor: A Paprikajancsi szerenádja

Szeptember 18. - Weöres Sándor: A Paprikajancsi szerenádja

Szeptember 18. - Weöres Sándor: A Paprikajancsi szerenádja

Gyönge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom, árva madár-pihe, száll s elpihen édes öledben. Tárt kebelemben reszket a kóc: érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeidtől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet…

Szeptember 16. - Juhász Gyula: Ének

Szeptember 16. - Juhász Gyula: Ének

Szeptember 16. - Juhász Gyula: Ének

Az alkony oson már fák lombja alól, a nyár hegedűjén ősz bánata szól. Fák lombja alól táncolva az ősz jön, s a rőt koszorút megrázza a törzsön. Táncolva az ősz jön, s mint felleg a hegyre, vállamra borulnak az ősz, meg az este. Az ősz, meg az…

Szeptember 15. - Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Szeptember 15. - Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Szeptember 15. - Radnóti Miklós: Eső esik, fölszárad

Eső esik. Fölszárad. Nap süt. Ló nyerít. Nézd a világ apró rebbenéseit. Egy műhely mélyén lámpa ég, macska nyávog, vihogva varrnak felhőskörmü lányok. Uborkát esznek. Harsan. S csattog az olló. Felejtik, hogy hétfő s kedd oly hasonló. A sarkon túl egy illatszerárus…

Szeptember 14. - Kormos István: Kártyázó egerek

Szeptember 14. - Kormos István: Kártyázó egerek

Szeptember 14. - Kormos István: Kártyázó egerek

Hol volt,hol nem,messze, messze,volt egy öreg ház padlásánvalahol két egerecske.Egyik neve Zurrogi,másik neve Zürrögi.Igen szellős volt a padlás,s huzatos padláson nem jó,nem az alvás,Hát az a két kisegérszemét nem hunyta le éjjel,sétált a padláson széjjel,sétált…

Szeptember 13. - Kányádi Sándor: Levél az erdőből

Szeptember 13. - Kányádi Sándor: Levél az erdőből

Szeptember 13. - Kányádi Sándor: Levél az erdőből

Az erdőből egy levelet hozott a posta reggel, egy száraz tölgyfa-levelet, néhány sor zöld szöveggel. az állt rajta, hogy eljött az ősz, a nyáridőnek vége, most már a néma télre vár az erdő és vidéke. A mackó barlangjába bújt, elköltöztek a fecskék, a tisztásokon zöld…

Szeptember 12. - Nemes Nagy Ágnes: Budai

Szeptember 12. - Nemes Nagy Ágnes: Budai

Szeptember 12. - Nemes Nagy Ágnes: Budai

Ez az utca budai.Jól lehet itt játszani.Vannak nála nagyobb utcák,a mi utcánk bátyjai.Ez az utca budai,budai,vannak nála kisebb utcák,a mi utcánk hugai.Hugai, bátyjai –gyerünk gyorsan játszani. http://dia.pool.pim.hu/html/muvek/NEMESNAGY/nemesnagy00309_tart.html

Szeptember 11. - Varró Dániel: Angol költő

Szeptember 11. - Varró Dániel: Angol költő

Szeptember 11. - Varró Dániel: Angol költő

Mit tegyen egy angol bárd ha gyötri őt az angol nátha hátra dincsen bás tehát iddom kell egy forró bézes bézes gyógyteát bert a dátha well well well csak dem búlik el el el Orrom fúvom torkom krákog szép eblékek széttört álbok aggyi binden föltolul verset költök teám…

Szeptember 10. - Nagy László: Dióverés

Szeptember 10. - Nagy László: Dióverés

Szeptember 10. - Nagy László: Dióverés

Elsuhogott az a füttyös sárgarigó délre. Sárgul az árva diófa zöld terebélye. Levelek lengnek, akár a színarany rigó-szárnyak, elszállnak ők is a szélben puszta határnak. Áll a diófa, és érett kincsei válnak tőle: szellő ha bántja az ágat, buknak a földre. Szaporább…