Január 24.

Január 24.

Január 24.

Gyárfás Endre: Varjúfarsang-Kárkarnevál

Szól a Csóka: -Varjú Vendel! Holnap bál lesz, ne feledd el! Diszkógöncben vagy frakkban, légy ott, hiszen farsang van; fürge szárnyán mókát szállít január. Ám a Varjú ennyit mond csak: -Kár, kár, kár. Végül persze elmegy Vendel, polkázik a verebekkel, tangózik a sirállyal,…

Január 23.

Január 23.

Január 23.

Weöres Sándor: Bolero

Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk, a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk, olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép, végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,…

Január 22.

Január 22.

Január 22.

József Attila: Tedd a kezed

Tedd a kezed homlokomra,mintha kezed kezem volna. Úgy őrizz, mint ki gyilkolna, mintha éltem élted volna. Úgy szeress, mint ha jó volna, mintha szívem szíved volna.  

Január 21.

Január 21.

Január 21.

Varró Dániel: Téli szonett

 Hát, mondja kedves, mért olyan fehér? Kövér szeplőit hol hullatta el? Hisz prüszköl is! Ez, kérem, csúnya jel. Magácskának megárthatott a tél. A dér bár összecsípte orrhegyét (hófödte csúcsot így az alkonyat), jót tenne most egy kis pohár konyak, pótolni bent piros…

Január 20. - Ady Endre: Harc a Nagyúrral

Január 20. - Ady Endre: Harc a Nagyúrral

Január 20. - Ady Endre: Harc a Nagyúrral

Megöl a disznófejű Nagyúr, Éreztem, megöl, ha hagyom, Vigyorgott rám és ült meredten: Az aranyon ült, az aranyon, Éreztem, megöl, ha hagyom. Sertés testét, az undokot, én Simogattam. Ő remegett. „Nézd meg, ki vagyok” (súgtam neki) S meglékeltem a fejemet, Agyamba nézett s nevetett. (Vad vágyak vad…

Január 19.

Január 19.

Január 19.

Orbán Ottó: A dán királyi főszámvevő jelentése a Fortinbras & Fortinbras cég átvilágításáról

az a legleverőbb hogy lehetett volna belőlük akár egy jó kezdőcsapat isjó időben született újszülöttekegy új történet első mondataia tiszta lap amelyen nem dereng föl a diktatúra vízjelenem lettek sem azok sem ezekrókafiak nyomakodtak elő a rókalyukakbólrókaagyakba való…

Január 18.

Január 18.

Január 18.

Ranschburg Jenő: Különbség

 A lányoknak milyen van, tegnap ótamár tudom,mert akkor Zsoltival kilestük ezt akulcslyukon.Nem érdekes! a dolgukat ők ülvevégzik el...de jó, hogy Zsoltival mi állva szoktuk...s van mivel!

Január 17.

Január 17.

Január 17.

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi ekhóhoz

Óh, Tihannak rijjadó leánya! Szállj ki szent hegyed közűl. Ím, kit a sors eddig annyit hánya, Partod ellenébe űl. Itt a halvány holdnak fényén Jajgat és sír elpusztúlt reményén Egy magános árva szív. Egy magános árva szív. Míg azok, kik bút, bajt nem szenvednek A…

Január 16.

Január 16.

Január 16.

Weöres Sándor: Az éjszaka csodái

A városvég itt csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak, háztetők, s a sorompón túl ében-szín lepelben zizegnek a láthatatlan mezők -- a messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység a…

Január 15.

Január 15.

Január 15.

Ladányi Mihály: Téli vers

Fagyott tócsák között bukdácsol január rossz autóbusza. Harmincegy ablakán túl az év hadifoglyai, a csüggeteg fák borotválatlanul, soványan ácsorognak.  Köztük énekem is madártalan. Ziháló lélegzetem páráiból a rosszkedv varja száll föl. Kétszerkettőnégy király…

Január 14.

Január 14.

Január 14.

Karinthy Frigyes: Előszó

 Nem mondhatom el senkinek, Elmondom hát mindenkinek Próbáltam súgni, szájon és fülön, Mindnyájatoknak, egyenként, külön. A titkot, ami úgyis egyremegy S amit nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykor titokban Világrajöttem vérben és mocsokban, A szót, a…

Január 13.

Január 13.

Január 13.

Romhányi József: Babonás fekete macska

  A fekete macska búsan bandukolt. Nem csoda, hisz szegény csonkafarkú volt. Tizenharmadikán, s persze pénteken lett kunkori dísze ily éktelen. Azért vesztett el abból egy darabkát, mert az úton maga előtt szaladt át...

Január 12.

Január 12.

Január 12.

Baranyi Ferenc: Tótágas

  A baltás gyilkos mennybe megy – pokolba nem jutnak ma latrok, a sas repesve fog legyet, farkasfalkák lakják az aklot, szobor szarja le a galambot, amely talpazatára szállt, babért tövisre vált a bajnok, mert itt már minden fejreállt. Mohamedhez megy – lám – a hegy, s Rómába…

Január 11.

Január 11.

Január 11.

Vajda János: Húsz év múlva

      (Gina emlékkönyvébe) Mint a Montblanc csucsán a jég, Minek nem árt se nap, se szél, Csöndes szívem, többé nem ég; Nem bántja újabb szenvedély. Körültem csillagmiriád Versenyt kacérkodik, ragyog, Fejemre szórja sugarát; Azért még föl nem olvadok. De néha csöndes éjszakán Elálmodozva, egyedül…

Január 10.

Január 10.

Január 10.

Takács Zsuzsa: Farsangi előkészületek

Vége lesz a versírásnak, a kóborlásnakegyedül alkonyatkor, már megszólítanak,ha leülök a Duna-parton a lépcsőre,vagy akár egy padra, már pisszegneknekem, megjegyzéseket tesznek.Végtelen, nyugalmas idő jön –andalgás, séta egy hülyével,mint ezzel itt, akit a…

Január  9 .

Január 9 .

Január 9 .

Petőfi Sándor: A puszta télen

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! Mert az az ősz olyan gondatlan rosz gazda; Amit a kikelet És a nyár gyüjtöget, Ez nagy könnyelmüen mind elfecséreli, A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli. Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával, Sem a pásztorlegény kesergő…

Január 8.

Január 8.

Január 8.

Kányádi Sándor: Relativitás

- Megállt az idő - mondják, akik megálltak. - Rohan az idő - mondják, akik rohannak. A várakozónak: végtelen; a rabnak: mozdulatlan; a bölcsnek: mély; az alkotónak: kevés; emennek: boldog; amannak: boldogtalan; kecsegtető és kilátástalan, satöbbi, satöbbi ... csupa érzelmi…

Január 7.

Január 7.

Január 7.

Kormos István: Téli rege

A kútkávádra nagyorrú királyhavat legelni három csóka száll,dérgyöngyös moha retteg a hidegben,jégen kősárkány lila körme reccsen. Beatrix csizmás csöpp ükunokájazsebben korcsolyakulcsát keresi,szamár megy arra és körülcsudálja,szólna, de a szája szénával teli. Kezére cinkét, mert maga is…

Január 6.

Január 6.

Január 6.

Ágai Ágnes: Levél egy barátomnak

 Tudod, itt nálunk sorra meghalnak az emberek, csendben, egy óvatlan pillanatban kisompolyognak a világból, és csak akkor tudjuk meg, hogy éltek, hogy pótolhatatlanul éltek, amikor azt olvassuk róluk, hogy milyen nagyok voltak, és most már kitörölhetetlenül és végérvényesen…

Január 5.

Január 5.

Január 5.

Korom Attila: Zuhog a hó

Alvadt vér színű lombot látnak az ágakKáromkodnak a varjak, a ködből rám kiabálnakFüstöt kócol a szél, tarlón köd takaróAngyalaim dideregnek, odafent érik a hó Vacog a városa házak is fáznak egyedül alszol,álmodban várlak,a szempillámon hópelyhek hintáznakAz őrangyal álmosszegénykém fázhathát…

Január 4.

Január 4.

Január 4.

Csukás István: Januári hó hull

  Januári hó hull, fehér lesz minden, tiszta lapot nyit az új év. Mit írunk rá? Itt a nagy lehetőség, egy pillanatra költő lesz mindenki, a hóra íródik a közös költemény! Áhítattal figyelem, mint jó kolléga, s igazán csak egy kicsit vagyok irigy. A rigó menekülő…

Január 3.

Január 3.

Január 3.

Kántor Péter: Téli telefonál

Szerettem volna, ha beleszól a telefonba, mindegy, bármit, csak hogy lehessen válaszolni. Fecsegni forró nyárról; fázom, hiányzik, nem segít semmi holmi. De nem szólt, mindhiába vártam, és így nem mondtam én se semmit, csak hallgatóztunk és szerettem, szerettem volna, ha beleszól.…